Home

Starši doba kamenná

Paleolit (z řeckého πάλαιος palaios - starý a λίθος lithos - kámen) neboli starší doba kamenná je označení nejstaršího a nejdelšího (99 %) období lidských dějin. Paleolit začal v době, kdy se člověk zručný poprvé naučil užívat nástrojů, a končí s poslední dobou ledovou, kdy na něj navazuje mezolit, který se odlišuje adaptací člověka na klimatické. Starší doba kamenná. Též paleolit, ze slov palaios (starý) a litos (kámen), období od 2,5 milionů do 8 tisíc let př.n.l., to z něj činí nejdelší část lidských dějin. Ve starší době kamenné se objevuje rod Homo, vzniká lidská kultura - soubor hmotných a duchovních hodnot, které vytvořil člověk Střední doba kamenná (mezolit, cca do 8. tisíciletí př.n.l.) představuje období výrazných klimatických změn, ke kterým dochází po poslední době ledové před zhruba 10 000 lety (tání ledovců). Nastává tzv. geologická současnost - holocén, s obdobným klimatem jaký je v současné době Starší době kamenné se také říká paleolit (z řečkých slov palaios - starý a lithos - kámen). Je to název pro období od 2,5 milionu let př.n.l. do 8000 let př.n.l., což z něj činí nejdelší část lidských dějin. Ve starší době kamenné se objevuje rod Homo, jehož nejstarší nálezy datujeme asi 2,8 milionu let nazpět

Paleolit - Wikipedi

Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Dějepis » Pravěk » Doba kamenná » Pravěk - 1. Starší doba kamenná Pravěk - 1. Starší doba kamenná. Kapitola 2: Starší doba kamenná = PALEOLIT (3 miliony let - 10. tisíciletí př.n.l.) 1. Před 5 - 4 miliony let se na Zemi objevil jeden z prvních a nejstarších přímých předchůdců člověka - australopiték (australopithecus africanus). Bylo to v období klimatických změn - došlo k ochlazení podnebí, pralesy začaly ustupovat. Doba kamenná se skládá z několika etap, které si v tomto příspěvku stručně představíme. Budeme postupovat postupně od paleolitu až po eneolit

Doba lovců a sběračů - starší a střední doba kamenná

Doba kamenná se dělí na čtyři části: · Paleolit neboli starší doba kamenná (3,5mil. - 8 000 př.n.l.) - je to nejdelší část lidských dějin, kdy potrava byla opatřována lovem zvířat a pátků, rybolovem a sběrem rostlin. V tomto období se střídaly doby ledové a meziledové Pozdní doba kamenná: eneolit (přechodné období s dobou měděnou - chalkolitem - na Předním východě, od doby 3 500 ante) b) bronz - z počátku měď, která byla velmi měkká, po přidání cínu vzniká bronz . c) železo. Starší doba kamenná: haltštatská (750 - 450 ante Starší doba kamenná - paleolit (~ do 10.-8. tisíciletí př.n.l.) Tlupy žijící v jeskyních a volně se pohybující za potravou. Obživu tvoří lov zvěře a sběr plodů, rostlin i semen. Významným objevem je oheň, viz. starší doba kamenná. Více viz. Starší doba kamenná. Střední doba kamenná - mezoli 1.2. Mladší doba kamenná . video: Zemědělství Toulky českou minulostí - Nejstarší zemědělství - povídání . končí doba ledová; lidé mění způsob života - usazují se na jednom míst Toto a další podobná videa můžete najít na blogu: https://uciteldodomu4.blogspot.com

Některé zdroje uvádějí dobu kamennou již od 4 milionu let př. n. l. Druhé období doby kamenné je mezolit, který je také označován jako STŘEDNÍ DOBA KAMENNÁ. Mezolit je charakteristický oteplením podnebí, které člověk využívá ke zpracovávání zrn divokých obilovin. Hlavním zdrojem potravy je lov a rybolov Pravěk - střední doba kamenná a holocén. Střední doba kamenná (mezolit, cca do 8. tisíciletí př.n.l.) představuje období výrazných klimatických změn, ke kterým dochází po poslední době ledové před zhruba 10 000 lety (tání ledovců) mladší doba kamenná, pozdní doba kamenná, doba bronzová Mladší doba kamenná (neolit) 10 000 - 5 000 př. n. l. v rozhodujících oblastech světového vývoje, 8 000 - 5 000 př. n. l. ve střední Evropě NEOLITICKÁ REVOLUCE = VZNIK ZEMĚDĚLSTVÍ - pěstování obilí ↓ - chov ovcí a ko

Doba kamenná - starší (paleolit) střední (mezolit), mladší (neolit) pozdní (eneolit) Doba bronzová. Doba železná . Doba kamenná. rozdělení: starší (paleolit), střední (mezolit), mladší (neolit), pozdní (eneolit) Starší doba kamenná (paleolit): proběhl celý vývoj člověka . lidé osídlili celou zeměkoul Doba kamenná. Doba kamenná. Dělení doby kamenné ve střední Evropě. •A) starší doba kamenná -paleolit- 4 000 000 - 9 500 př.n.l. •B) střední doba kamenná -mezolit- 9 500 tis. - 5 500 tis. př.n.l. •C) Mladší doba kamenná -neolit- 5 500tis. - 4 000 př.n.l. •D) Pozdní doba kamenná -eneolit- 4 000 - 1 800 př.n.l. (v Evropě), na Předním východě doba. Starší doba kamenná Created with iSprin

Vlastivěda - dějiny.Video slouží jako pomoc žákům 5. třídy ZŠ, aby se mohli doma učit v době mimořádných prázdnin 2020. Další vhodná videa najdete na stránká.. starší doba kamenná. V tabulce najdete vypsaná všechna křížovkářská hesla spolu s legendami, které se plně shodují s hledaným výrazem starší doba kamenná. Více výsledků najdete v další přehledové tabulce, kde jsou k nalezení výrazy z rozšířené shody

Starší doba kamenná :: Výpisky pro gymnázi

 1. Druh křemene, který se láme do ostrých hran sběr a lov pravě
 2. Poté s dětmi probere jednotlivá období pravěku, tj. starší doba kamenná, mladší doba kamenná a doba bronzová a železná. Samotnou prezentaci lze obohatit o videa z cyklu Dějiny udatného národa českého (odkazy ve Výstupy projektu). Na prezentaci a videa dále navazuje pracovní list
 3. 1/10 Jak se nazývá starší doba kamenná? paleolit; neolit; fanalit; geodrit; 2/10 Jaké byly výkyvy teplot ve střední době kamenné? 5°C; 13°C; 22°
 4. Doba kamenná 1. Starší doba kamenná-střídání dob ledových a meziledových - v době ledové - o 10 o c nižší teplota - skandinávský ledovec v ČR až po Krkonoše - žili zde mamuti, nosorožci, medvědi - byly zde lesy a tundry - obživa: lov a sběr ( kořistnický způsob) - lidé žili v tlupách - málopočetné se stěhovaly.
 5. STARŠÍ DOBA KAMENNÁ •Lidé žili v tlupách o 20 -30 členech. •Živili se sběrem a lovem zvěře -přisvojovací hospodářství. •Stěhovali se za potravou a žili v jeskyních, pod skalními převisy, či stavěli úkryty z větví, kostí velkých zvířat a kožešin. •K výrobě nástrojů používali kámen, dřevo a kosti
 6. Doba kamenná Název nejstaršího období pravěku. Pravěcí lidé používali opracovaný kámen k výrobě nástrojů (pěstní klín). Opracovaný kámen hrot z absidiánu pazourek Starší doba kamenná - doba lovců a sběračů Trvala velmi dlouhé období (asi 2-3 miliony let). Během tohoto období se vyvinuli lidé dnešního typu
 7. Někteří historikové se shodli na datu 600 000 let př.n.l., doba kamenná. Došlo ke členění na starší dobu kamennou - paleolit, střední dobu kamennou - mezolit, mladší dobu kamennou - neolit a pozdní dobu kamennou - eneolit. Paleolit Starší paleolit. 600 000 - 250 000 let př.n.l.. Je to doba dlouhá, pomalu se.

Pravěk - Doba kamenná

 1. 1) Pravěk (doba kamenná, doba bronzová, doba kamenná) DOBA KAMENNÁ: °Paleolit (starší doba kamenná), Mezolit (střední doba kamenná),Neolit (mladší doba kamenná) Nejstarší naleziště: v záp. Evropě, ve Španělsku, Francii a pokračuje v pásmu přes střední Evropu až na Sibiř
 2. Starší dobou kamennou zvanou paleolit nazýváme nejstarší období dějinného vývoje trvající ve střední Evropě orientačně do 10. až. 8. tisíciletí př.n.l.
 3. Předpověď počasí: 6. 12. 2020 6/3°C. Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo déšť. Denní teploty 4 až 8°C. Noční teploty 5 až 1°C
 4. Doba kamenná bylo období mezi lety: 1,5 milionu let př. n. l. - 25 000 př. n. l. 3 miliony let př. n. l. - 4 000 př. n. l. 0,5 milionu let př. n. l. - 10 000 př. n. l. 2) Pravěk: Proč tuto dobu nazýváme kamenná? protože lidé využívaly kámen ke stavbě obydlí.
 5. DOBA KAMENNÁ: °Paleolit (starší doba kamenná), Mezolit (střední doba kamenná),Neolit (mladší doba kamenná) Nejstarší naleziště: v záp. Evropě, ve Španělsku, Francii a pokračuje v pásmu přes střední Evropu až. na Sibiř
 6. 291 STARŠÍ DOBA KAMENNÁ V PODYJÍ - SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY OLD STONE AGE IN THE DYJE RIVER REGION - AN OVERVIEW AND PERSPECTIVES Petr N e r u d a Ústav Anthropos, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, Brno 659 37; pneruda@mzm.cz. Abstract: Author summarizes our knowledge about the settlement of the Dyje middlestream in the Palaeolithic
 7. starší doba kamenná starší doba kamenná.doc (27 kB) mladší doba kamenná Mladší doba kamenná.doc (26 kB) doba kovů konec doby kamenné, bronz a železo.docx (16.96 kB) Egypt Egypt.docx (14.44 kB) Mezopotamie, Fenicie Mezopotamie, Fenicie.docx (14.93 kB) Indie, Čína, kočovníci dějepis 6 Indie, Čína, kočovníci.doc (25.5 kB

doba kamenná 3 500 - 750 let př. K. paleolit = starší doba kamenná od vzniku člověka do 10 tis. př.K. mezolit = střední doba kamenná 10. tis.- 7.tis. př. K. neolit = mladší doba kamenná 7. tis.- 5 200 let př. K. eneolit = pozdní doba kamenná 5 200- 3 500 let př. K. doba bronzov Pozdní doba kamenná (eneolit, chalkolit) Nerovnoměrný vývoj, na Předním východě vznikají v nejvyspělejších oblastech nejstarší města a první městské státy (Sumerové) Používané materiály: a) základní stále kámen (těžba v pravěkých dolech) b) První kov - měď eneolit (pozdní doba kamenná) mezolit (střední doba kamenná) Jak dlouho trvá doba kamenná? do roku 500 př.n.l. do roku 12 000 př.n.l. do roku 3 000 př.n.l. do roku 20 000 př.n.l. do roku 100 000 př.n.l. zadat heslo pro úpravu . Dejte si tento test na vlastní stránky/blo Pojem doba kamenná zavedli archeologové pro odlišení období, které kamenné nástroje přežily do současnosti mnohem lépe, než nástroje vyrobené z jiných (měkčích) materiálů, které se začaly používat až později. Další dílčí dělení na starší, střední, mladší a pozdní je také pouze orientační.

Výpisky z dějepisu - Edisc

 1. STARŠÍ DOBA KAMENNÁ 3 000 000 - 8 000 př.n.l.- vývoj člověka - nástroje - z kamene (sekáče, pěstní klíny, úštěpy, čepele), z kosti, ze dřeva, z hlíny - střídání dob ledových a meziledových - život v tlupách - sběr plodů, lov a rybolov používání ohně, kožešiny POČÁTKY OSÍDLENÍ ČESKÝCH ZEMÍ Přezletice u Prahy a Stránská skála u Brna (před 750.
 2. -POZDNÍ DOBA KAMENNÁ (ENEOLIT)-ochočení koně (zapřažen za oradlem)-kolem domů stavěli ploty = PALISÁDY-měď přeměnili tavením na kov-začínají si dělit práci = dělba práce-zemědělci a řemeslníci-Matriarchát - žena má větší postavení než muž (patriachát-muž má větší postavení
 3. starší doba kamenná. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu starší doba kamenná.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých několik.
 4. Střední doba kamenná se také nazývá mezolit (z řečkých slov mesos - střední a lithos - kámen). Jde o období ve střední Evropě vymezované cca od 8000 do 5000 let př.n.l. Na jiných místech bývá datace odlišná, protože mezolit je především o změně přírodních podmínek, ke kterým nedocházelo všude na Zemi najednou

Pravěk - 1. Starší doba kamenná - Galakti

 1. Neolit (mladší Doba kamenná) (6. tis. - 3,5 tis. let před Kristem) (řecky neos = mladý) V neolitu přisvojovací hospodářství přechází v produktivní (výrobní) hospodářství. V zemědělství dochází k první společenské dělbě práce (k přirozené dělbě práce mezi mužem a ženou, mladými a starými)
 2. On-line učitel je Váš šikovný pomocník.Naleznete zde mnoho učiva, souhrnné zápisky, testy, odkazy, obrázky, vysvětlivky, referáty a mnoho dalšího co zaručeně potěší Vás i vaše učitele
 3. 1. NEOLIT. Dostáváme se do období výrobního hospodářství = člověk se vlastní produktivitou přičiňuje o uspokojení vlastních potřeb.Neolitická revoluce:. a) Zemědělství s chovem dobytka se oddělilo od lovu a sběru - hovoříme o 1.společenské dělbě práce.Pěstují se obiloviny (výnos až 10 zrn ze zasetého), luštěniny a technické plodiny
PPT - STARŠÍ DOBA KAMENNÁ PowerPoint Presentation, free

Související pojmy Prameny - to, co je na počátku hmotné - vykopávky, nálezy písemné - vytesané nápisy, náhrobky, listiny ARCHÍV ústav, kde se starobylé písemnosti uchovávají a studují MUZEUM zde se setkáváme s oběma prameny 1998 1891 ARCHEOLOGIE věda zkoumající na základě hmotných pramenů minulost lidstva. Neolit (mladší doba kamenná) 12.09.2015 09:54 Neolit nebo také mladší doba kamenná je pravěké období (zhruba 8 000 až 5 000 let před naším letopočtem), ve kterém se namísto dosavadního lovu a sběru stává hlavním zdrojem obživy zemědělství Paleolit, Starší doba kamenná . Nástroje z předmětů nalezených v přírodě - kyj, ostrý kámen, sekyra, oštěp, jehla, šídlo . Lov a sběr. Pohyblivý způsob života - jeskyně, chatrče z kůže, většinou při řekách a jezerech. Skupiny sběračů a lovců (25-100 osob DOBA KAMENNÁ Starší doba kamenná - doba lovců a sběračů - období trvalo asi 2 - 3 miliony let - v tomto období se na Zemi vyvinuli první lidé dnešního typu - sbírali lesní plody, semena - zpočátku lovili menší zvěř, poté i např. mamut Někteří historikové se shodli na datu 600 000 let př.n.l., doba kamenná. Došlo ke členění na starší dobu kamennou - paleolit, střední dobu kamennou - mezolit, mladší dobu kamennou - neolit a pozdní dobu kamennou - eneolit. Paleolit Starší paleolit. 600 000 - 250 000 let př.n.l.. Je to doba dlouhá, pomalu se vyvíjející

ENEOLIT (POZDNÍ DOBA KAMENNÁ, DOBA MĚDĚNÁ) 4400/4300 - 2300/2200 př. Kr. Eneolit je poslední etapou doby kamenné - jde o období, ve kterém došlo k řadě ekonomických i technologických inovací. Vedle opracování kamene se objevuje i nový materiál - měď, ta však byla zpočátku využívána zejména k výrobě šperků. Podle materiálů, z nichž si lidé vyráběli nástroje, se pravěk (na základě Thomsenovy třídobé periodizace z roku 1836) obecně dělí takto (uvedená data jsou velmi přibližná a liší se pro různé oblasti světa i Evropy):. Doba kamenná (3 500 000 př. n. l. ‒ 2200 př. n. l. nebo později) . Starší doba kamenná, paleolit (3 500 000 př. n. l. ‒ 8000 př. n. l. Kamenná nebo keramická forma, k výrobě kovových seker KOVY DALY JMÉNO DALŠÍM OBDOBÍM Objev kovu způsobil, že na některých místech byly kamenné nástroje nahrazeny nástroji z kovu. Proto také kovy daly jméno následujícím odbobím: v 5. tisíciletí př. n. l. začaleneolit(chalkolit) - doba měděn Doba kamenná. Doba kamenná . Doba kamenná. Doby ledové, způsob obživy (v paleolitu) a počátky osídlení českých zemí. Doba kamenná se dělí na 4 úseky, jsou to paleolit, mezolit, neolit a eneolit.. Starší doba kamenná se nazývá paleolit.. Střední doba kamenná se nazývá mezolit.. Mladší doba kamenná se nazývá neolit.. Pozdní doba kamenná se nazývá eneolit Starší doba kamenná start hry - Celé území města je černé až na jeden čtverec bez budov. Výzkumné body, zásoby a mince se získávají plněním úkolů. Vynálezy - rodová soudržnost rodu ( vesnice)- udržování ohně - vojáci s kyjem neopracované kamenné nástroje atd. Odhaleno a obsazeno několik..

Mladší doba kamenná. Též neolit.Období od 5500 do 4300 let př.n.l. Pro neolit jsou typické počátky zemědělství - pěstování plodin a chov zvířectva. V oblasti tzv. úrodného půlměsíce (Turecko, Írák a okolí) se tohle naučili už 8000 let př.n.l., v Evropě až o 3000 let později.Zemědělství se stalo hlavním zdrojem obživy Klíčová slova:. doba kamenná, paleolit, mezolit, neolit, eneolit, test, pracovní list. Druh učebního materiálu:. pracovní list, tes

Doba pleistocenní se označuje jako starší doba kamenná neboli paleolit a doba holocenní se dělí na střední dobu kamennou (mezolit) a mladší dobu kamennou (neolit). Ve čtvrtohorách nastalo nápadné ochlazení, které bylo vyvrcholením postupného kolísání klimatu, pozorovaného již v pozdních třetihorách Paleolit (z řeckého πάλαιος palaios - starý a λίθος lithos - kámen) neboli starší doba kamenná je označení nejstaršího a nejdelšího (99 %) období lidských dějin. Paleolit začal v době, kdy se člověk zručný poprvé naučil užívat nástrojů, a končí s poslední dobou ledovou, kdy na něj navazuje mezolit, který se odlišuje adaptací člověka na. Doba bronzová Evropa v době bronzové 2200-750 p.n.l Nástup kovů- slitina mědi a cínu--->BRONZ Nová řemesla - KOVOLITECTVÍ---> lití na ztracenou formu KOVOTEPECTVÍ Lití na ztracenou formu Dělník si z vosku vyrobil formu, kterou obalil hrnčířskou hlínou a nechal vypálit, vosk potom vylél a použil ho při další práci

Paleolit

Pravěk - starší doba kamenná - paleolit Učebnice

PPT - Pravěk II

Doba kamenná - Dějepisně

Starší doba kamenná - doba sběračů a lovců Doba železná - zbraně, šperky, nářadí. Doba od do Fáze od do starší kamenná paleolit-1800 000 - 8 000 nejstarší -1 800 000 - 600 000 starší - 600 000 - 250 000 střední - 250 000 - 40 000 mladší - 40 000 -10000 pozdní -10 000 -800 (archeol.) doba kamenná die Steinzeit: ledový (geol.) doba ledová die Eiszeit: měděný (hist.) doba měděná die Kupferzeit: nynější: nynější doba die Jetztzeit: odstřel: doba odstřelu die Jagdsaison, die Jagdzeit: poslední: poslední dobou in der letzten Zeit: postní: postní doba die Fastenzeit: poválečný: poválečná doba.

Kultura doby kamenné a počátky zemedělství - Dějepis

VY_32_INOVACE_3.2.3.POZDNÍ DOBA KAMENNÁ.notebook 10 November 19, 2014 Doba bronzová DOBA BRONZOVÁ (2200 ­ 750 př.n.l.) Rozvíjela se dělba práce a novinkou bylo slévání kovů ­ mědi a cínu v poměru 10:1, vznikla odolnější slitina ­ BRONZ, používala se k výrobě zbraní, nástrojů i šperků MEZOLIT - střední doba kamenná. beuronien. 5600 - 4500/4400 př. Kr. NEOLIT - mladší doba kamenná. 5600 - 5000 př. Kr. starší. k. s lineární keramikou. 5000 - 4500/4400 př. Kr. mladší. k. s vypíchanou keramikou, k. s moravskou malovanou keramikou. 4500/4400 - 2300/2200 př. Kr. ENEOLIT - doba měděná / pozdní doba kamenná Audiokniha Lovci mamutů - Eduard Štorch. Román ze starší doby kamenné se odehrává na různých místech Čech a Moravy a vychází ze skutečných archeologických nálezů. Autor však dokázal mistrně skloubit fakta s příběhem

Starší doba kamenná. Jump to. Sections of this page. Accessibility Help. Press alt + / to open this menu. Facebook. Email or Phone: Password: Forgot account? Sign Up. See more of Montessori Plzeň on Facebook. Log In. or. Create New Account. See more of Montessori Plzeň on Facebook. Log In. Forgot account? or. Create New Account. Not Now (geol.) doba ledová période f glaciaire: mír: v (době) míru en (temps de) paix: mladší: mladší doba kamenná néolithique m: návštěvní: návštěvní doba heures f pl des visites: odstřel: doba odstřelu période f de la chasse: pracovní: úprava pracovní doby aménagement des horaires de travail: pracovní: pracovní doba temps. Doba lovců a sběračů - starší a střední doba kamenná. Pro většinu dnešních lidí stále platí zažitý fenomén jeskynního muže - předchůdce člověka, který obýval výhradně tyto skalní útvary. Je to způsobeno jednak zjednodušování informací o tomto nejstarším období, které jsou spíše útržkovité a pro. Doba kamenná bylo velmi dlouhé období ve vývoji člověka, jehož počátek se počítá asi čtyři miliony let před naším letopočtem a jehož konec sahá do čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem.Dobou kamennou je zvána podle nejpoužívanějšího materiálu té doby - opracovaného kamene.Školáci z Česka mají obrovskou výhodu: Mezi nekrásnější české knihy.

Dějepis 6. třídy :: Skriptorium-zs-revnic

Doba kamenná Nejdelším obdobím v dějinách lidstva je doba kamenná. Na výrobu nástrojů se používalo mnoho druhů kamene. Používalo se též dřevo, kosti a parohy. Nejznámějším nástrojem byl pěstní klín. Dělíme na: 1) Starší doba kamenná - paleolit 2) Střední doba kamenná - mezolit 3) Mladší doba kamenná - neoli Paleolit je starší doba kamenná, nejstarší a nejdelší období v lidských dějinách (časově zahrnuje 99 % období lidských dějin), jejíž počátek sahá na rozhraní třetihor a čtvrtohor. Paleolit trval přibližně do roku 8000 před naším letopočtem. Pro období paleolitu je typické střídání dob ledových a meziledových PŘEDCHŮDCI ČLOVĚKA STARŠÍ DOBA KAMENNÁ (PALEOLIT) nejstarší druh člověka postavou malý (120-140 cm, 30-40 kg) obličejová část vystupovala dopředu nízké čelo prudce ustupovalo mohutné nadočnicové oblouky nízký a široký nos silné čelisti chyběl bradový hrbol mnohem menší mozkovna živil se sběrem (semena, bobule, ovoce, vejce) chytal drobné živočichy 1. starŠÍ doba kamennÁ (paleolit) - pracovnÍ list 1. odpovĚzte na otÁzky 2. doplŇ text a vyber sprÁvnÁ tvrzenÍ 3 STARŠÍ DOBA KAMENNÁ (PALEOLIT) 3 000 000 - 8 000 př.n.l. nástroje z kamene (pěstní klíny), kostí, dřeva a hlíny život v tlupách sběr plodů, lov a rybolov používání ohně, kožešiny Přirozená dělba práce (mezi muže a ženu

STARŠÍ DOBA KAMENNÁ (PALEOLIT) - paleolit · před 3 - 4 mil. let · vznik první lidské kultury · hospodářství - přisvojovací (kořistnické) · klima - střídání dob ledových a meziledových o ovlivňování rozvoje lidské společnosti. a) nejstarší paleolit (3,5 - 1 mil. let) · naleziště australopitéků a člověka zručného - Afrika (Olduvajská rokle Tanzanie starší doba kamenná starší doba kamenná.doc (27 kB) mladší doba kamenná Mladší doba kamenná.doc (26 kB) doba kovů konec doby kamenné, bronz a železo.docx (16.96 kB) Egypt Egypt.docx (14.44 kB) Mezopotamie, Fenicie Mezopotamie, Fenicie.docx (14.93 kB) Indie, Čína, kočovníci dějepis 6 Indie, Čína, kočovníci.doc (25.5 kB

k (doba kamenná, doba bronzová, doba kamenná) DOBA KAMENNÁ: °Paleolit (starší doba kamenná), Mezolit (střední doba kamenná),Neolit (mladší doba kamenná) Nejstarší naleziště: v záp. Evropě, ve Španělsku, Francii a pokračuje v pásmu přes střední Evropu až na Sibiř Doba kamenná. Doklady starého paleolitu máme z Moravy (např. Přezletice), kdy se jedná o nálezy valounové kamenné indudstrie. Naše znalosti se prohlubují se středním paleolitem, kdy známe více lokalit a nálezů štípané industrie (nálezy např. z Vedrovic, Předmostí u Přerova, jeskyně Šipka a Kůlna) Doba Kamenná-Pravěk › Starší doba kamenná-Pravěk. PODNEBÍ--Ve starší době kamenné došlo na Zemi k velkému ochlazení .Střídaly se dlouhé doby ledové s kratšími teplejšími dobami meziledovými.Severní části Země byly pokryty.

Pravěk Starší doba kamenná download report. Transcript Pravěk Starší doba kamennáPravěk Starší doba kamenná Pravěk Doba kamenná. Paleolit - Starší doba kamenná (cca do 10 tis.př.n.l.). Mezolit - Střední doba kamenná (cca do 8 tis.př.n.l.). Neolit - Mladší doba kamenná (cca do 5 tis.př.n.l.). Eneolit - Pozdní doba kamenná (???). Paleolit ( palaios - starý a lithos - kámen) - střídání dob ledových a meziledových - počátky hominizac

Pravěk - starší, střední, mladší a pozdní doba kamenná

STARŠÍ DOBA KAMENNÁ. Lidé přespávali v jeskyních nebo chýších. Nálezy různých sošek a rytin. Věstonická Venuše . Jediným nástrojem byl opracovaný kámen. Střídaly se doby chladu s obdobím tepla. V poslední době ledové - žili mamuti. Lidé se dorozumívali posunky Pravěk - starší doba kamenná download report. Transcript Pravěk - starší doba kamennáPravěk - starší doba kamenná

PPT - STARŠÍ DOBA KAMENNÁ PowerPoint Presentation - ID:4035588

Paleolit (z řeckého πάλαιος palaios - starý a λίθος lithos - kámen) neboli starší doba kamenná je označení nejstaršího a nejdelšího (99 %) období lidských dějin. Paleolit začal v době, kdy se člověk zručný poprvé naučil užívat nástrojů, a končí s poslední dobou ledovou, kdy na něj navazuje. Dny živé archeologie - Doba kamenná (nejen o kameni) Zachraňte trosečníky! Leave comment Zrušit odpověď na koment ář. Your email address will not be published. Required fields are marked with *..

Pravěk a starší doba kamenná :: Hravé učen

Mladší doba kamenná - prezentace; Mladší doba kamenná - přiřaď odpověď. doba kamenná: Doba kamenná je nejdelším úsekem pravěkých dějin lidstva. Začíná, když člověk poprvé začal používat kámen k výrobě nástrojů, a končí s objevem bronzu. Dělíme ji na menší úseky, a to na starší dobu kamennou (paleolit), mladší (neolit) a pozdní (eneolit) doba kamenná doba, kdy člověk vyráběl své nástroje z kamene, zprvu primitivním štípáním (starší doba kamenná neboli paleolit), později již dokonaleji (střední d. k. neboli mezolit) a nakonec již horninový materiál řezal, vrtal a hladil (mladší d. k. neboli neolit). stratigrafie.. Text: Prof. Jan Petránek Odkazy. stratigrafie. Na tento termín se odkazuj Doba kamenná je doba kamenná. A rozhodně to není doba jednoduchá. Nejdůležitějším úkolem vašeho kmene je obstarat dostatek jídla pro všechny své členy. A proto je potřeba vyrazit na lov, a nebo alespoň vypěstovat obilí na prvních zoraných polích. Civilizace se pomalu začíná rozvíjet, a aby se mohla rozvíjet dále, je.

Starší doba kamenná - YouTub

1. Paleolit (starší doba kamenná) období vývoje homo - závisel na střídání dob ledových a meziledových; dělí se dále podle zpracování kamenných nástrojů . 2. Mezolit (střední doba kamenná) závěr kořistnického způsobu obživy; usazování u vodních ploch (důsledky): populační množen neolit (mladší doba kamenná) 5500 - 4000 př.n.l. eneolit (pozdní doba kamenná) 4000 - 2200 př.n.l. Všechny uvedené časové údaje pro pravěk platí pouze pro naše území, respektive pro území střední Evropy!! °Paleolit (starší doba kamenná), Mezolit (střední doba kamenná),Neolit (mladší doba kamenná) Nejstarší naleziště: v záp. Evropě, ve Španělsku, Francii a pokračuje v pásmu přes střední Evropu až na Sibiř Můžete zkusit prohledat i tyto nabízené alternativy ke křížovkářskému výrazu mladší doba kamenná: mladší doba kamenná, starší doba kamenná, střední doba kamenná, pozdní doba kamenná, mladší doba mladších třetihor, mladší doba železná, lehká doba taktu.. Rozšířená shoda. V rozšířené shodě dochází k prohledávání pro každé slovo z hledaného. PRAVĚK A STAROVĚK PERIODIZACE Pravěk Vydělení člověka z živočišné říše Vznik rodu Homo (Člověk) Cca 3 000 000 let až 4. tisíce let př. n. l Spodní hranice - končí vznikem městských států a písma Starověk 3 000 tisíce let př. n. l. až zánik Západořímské říše (rok 476 n. l.) Časové úseky pravěku a starověku DOBA KAMENNÁ DOBA BRONZOVÁ (od 2 000 let.

Doba kamenná

Starší doba kamenná - paleolit : (800 000-9600 př. n. l.) / Autor: Oliva, Martin, 1951- Vydáno: (2014) Paleolit - mezolit / Autor: Bulvová-Cebová, Kristýna Vydáno: (2015) Další stopy po paleolitických lovcích na Bílovecku. Doba halštatská - starší doba Doba halštatská je starší období doby železné v rozmezí 700 - 450 př. n. l.. V tomto období přišli do Evropy Keltové a začalo se zpracovávat železo

(: Ahojky :) - Historie - Doba kamená,bronzová,želez

STARŠÍ DOBA KAMENNÁ-- Dolní Věstonice - Přezletice - Praha - Sedlec - Moravský kras - Předmostí u Přerova STARŚÍ DOBA KAMENNÁ - Bylany u Kutné Hory Mohelnice na Moravě - Chotěbudice u Podbořan DOBA BRONZOVÁ a ŽELEZNÁ - Hluboké Mašůvky - Těšetice Unětice u Prahy - Březno u Lou Doba kamenná . Jeden z prvních živých tvorů, které Bára spatřila, byl - mamut. Naštěstí za řekou. Když se však jeden muž z Liščího lidu, kde Bára našla útočiště, rozhodl pomstít bratra, jehož zabil dýkozubý lev, začalo pro Báru dobrodružství napínavější, než by si přála

Doba stěhování národů (cca po 400 n. l.) Paleolit -> Starší doba kamenná Nástroje z předmětů nalezených v přírodě:kyj, ostrý kámen, sekyra,oštěp,jehla,šídlo. Objednávejte zboží Doba Kamenná: Junior /Rodinná hra v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Střední doba kamennáMladší doba kamennáPozdní doba kamenná. Střední doba kamenná - mezolit • Cca 8000 př.n.l - 5 500 př.n.l. • Oteplování + zalesnění (bříza, borovice) • Soupeření rodů o revíry k lovu - • Lodě - monoxylony • Rybolov - rybářské vrše • Víra v nadpřirozené bytosti - déšť, světlo, tma. doba kamenná. navŠtivte nÁs na naŠÍ novÉ adrese. skolakov.e

doba kamenná - Základní škola a Mateřská škola

Starší doba kamenná - prezentac

Pravěk - Dějepis, Test par

 • Financování politických stran pdf.
 • Vepřová panenka s omáčkou z nivy.
 • Hezký den s pozdravem.
 • Čím potřít štrůdl.
 • Návod na odber stolice.
 • Nařízení přesčasu.
 • William herschel neptun.
 • Irfanview oříznutí obrázku.
 • Rozlítaný španělský ptáček recept.
 • Kuřecí křídla na pánvi.
 • Jak se léčí zánět zubu.
 • Kaštan strom.
 • Mažoretky soutěže.
 • Bílé tečky na konečníku.
 • Swine hd steam.
 • Teplota moře kolobrzeg.
 • Willie nelson wiki.
 • Paul cézanne zátiší s jablky.
 • Pochoutkový salát apetit.
 • Odstranění kožních výrůstků ostrava.
 • Krevety pěstování.
 • Positrex recenze.
 • Zdrávas maria text.
 • Jaký hřeben na kudrnaté vlasy.
 • Star wars mikina adidas.
 • Hydrid berylnatý.
 • Single man.
 • Buick wikipedia.
 • Sibirsky modrin ostrava.
 • Co znamená sdílet na facebooku.
 • Repelent do zásuvky.
 • Jak se nezamilovat do kamarádky.
 • Stafordšírský bulteriér delka zivota.
 • Jedlé květy.
 • Jak vybrat wifi router.
 • Lesní traktor jezevec.
 • Bezpeční žraloci.
 • Basketbalová obuv jordan.
 • Prima adresa.
 • Překlad nad dveře v příčce.
 • Lanškroun kostel sv anny.