Home

Legenda o sv kateřině

Legenda o svaté Kateřině - Přečtizamě

 1. Legenda o svaté Kateřině je považována za vrcholné dílo staročeské legendistické tvorby psané vysokým stylem. Dílo je charakteristické nejen užíváním složité symboliky barev, ale i svou blízkostí k výtvarnému umění
 2. 25.11. - Sv. Kateřina Alexandrijská, jinak také svatá Kateřina (Caterina), panna alexandrijská se narodila kolem roku 289 n.l. v bohaté rodině v Alexandrii v dnešním Egyptě, který v té dbě patřil pod Římskou říši a už od mládí se vyznačovala neobyčejnou vzdělaností, ale také mravními ctnostmi, velkou zvídavostí, výřečností a na její původ nezvyklou.
 3. matka Kateřiny - svoji dceru chtěla provdat za bohatého krále. manželka Maxencia - hodná, odvážná, chtěla pomoct Kateřině. Marie- matka Ježíše, přimlouvala se za Kateřinu u Ježíše. Ježíš - syn Marie, Kateřinu zbavil bolesti, posílal ji anděly, aby ji pomáhali a léčili

Legenda o svaté Kateřině. Arcangelo di Costa: Mučednictví sv. Kateřiny (XV. st.) Kateřina, dcera krále Costa, byla vzdělána ve všech svobodných uměních. Když císař Maxentiussvolal do Alexandrie všechny obyvatele provincie, bohaté i chudé, aby obětovali modlám, a trestal křesťany, kteří nechtěli obětovat, Kateřina, která zůstala ve věku osmnácti let. Odmítla i krásného a chytrého syna císaře. Kateřinina matka si naštěstí vzpomene na poustevníka, ke kterému si lidé chodí pro radu. Poustevník Kateřině řekne, že nikdo kromě Ježíše Krista takový není a začal jí o něm vyprávět. Dokonce jí dal také obrázek, na kterém byl se svou matkou Pannou Marii Legenda o svatém Prokopu, Život svaté Kateřiny Ikona zobrazující sv. Cyrila a Metoděje Vypráví o pohanské princezně Kateřině, která se ve snu zamilovala do Krista, a proto přijala křest. Stává se jeho nevěstou a v učené diskusi přesvědčí o významu křesťanstv Legenda o svaté Kateřině (novočeský překlad: Jiří Pelán) V Řecku za pradávné doby žil jeden císař plný zloby, ten vládl nad všemi králi, co nad pohanstvem panovali 5 v zemích sousedních i v dáli. Toho Maxenciem zvali, jak nám staré knihy praví. Jeho násilné, zlé mrav Kniha: Legenda o sv. Kateřině. Autor: Neznámý autor Přidal(a): Liška písemně ¾ 14. st.-dochovala se v opisu z 15. st . Literární teorie-forma 1) Obecná charakteristika-písemně a) Literární druh+d:lyricko-epická skladba. b) Literární žánr+df+d: legenda -pochází z latinského legere, což znamenáto, co má být čteno je epický literární druh, pojednávající.

Dokumenty rkp

legenda o sv. Prokopovi, dochovaná v kateřinská legenda nebo Legenda o svaté Kateřině. Staročeských svatokateřinských legend je ale více, vágní pojem legenda je tedy pro titul edice zcela nevyhovující. Protože text je dochován pouze v jediném exempláři, naví Kateřině velmi rozšířena, o čemž svědčí i skutečnost, že v 2. polovině 14. století byl složen český Život svaté Kateřiny, rozsáhlá veršovaná skladba dochovaná v rukopise z počátku 15. století, který byl v průběhu třicetileté války švédskými vojsky převezen do Stockholmu a uložen v tamní královské knihovně

Legenda O Svaté Kateřině - referát. iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy Legenda o svaté Kateřině. Kateřina se narodila královským rodičům na ostrově Kypru. Otec Kostus nechal svou dceru velmi dobře vzdělat, protože neměl žádného syna. Kvůli nařčení musela celá rodina odjet do Alexandrie, kde otec brzy zemřel Kniha: Legenda o sv. Kateřině. Autor: Neznámý autor Přidal(a): Liška písemně ¾ 14. st.-dochovala se v opisu z 15. st . Literární teorie-forma 1 Legenda o sv. Kateřině. Autor: ze staročeského originálu přeložil Jiří Pelán. Vydání první v Praze, nakladatelství Odeon roku 1983, 150 stran. Postavy: Kateřina-dcera Kostuse, věrná Bohu Maxencio-císař v Řecku, pohan Kostus-král na Kypru Císařovna, Kristus, Matka Boží, aj. Místo: starověké Řecko, Alexandrie. Téma Legenda o sv. Kateřině je dílo doby, v které vznikala umělecká próza a zároveň značná nová produkce lyrická; tím byl dán základ vývojovému procesu, v kterém se verš stával pomalu znakem projevu subjektivně zabarveného. Tak se do epiky tlačí pomalu próza a tam, kde zůstává verš, pronikají prvky lyrické a tím se.

Legenda o sv. Klimentovi Vita s. Clementis papae je dílem biskupa Gaudericha, osobního známého Konstantina a Metoděje; tato nová legenda o sv. Klimentovi (a o sv. Cyrilovi) byla dokončena před rokem 882, ale dochovala se neúpln = vrchol staročeské poezie- legenda o světici vzniká v 5.- 6. stol. ( ústně )- písemné vydání ve ¾ (Legenda o svaté Kateřině, Literatura referát

Díky oné předmluvě však text získal jiný rozměr, dokonce i symbolika barev mě zaujala. :-) Navíc když si člověk uvědomí, že tohle dílo vzniklo ve 14. století, kdy ještě čeština nebyla na kdovíjaké úrovni, musí si sednout na zadek. Kdo si oblíbil lyrickoepické verše, toho by mohla zaujmout i Legenda o sv. Kateřině o tom rrlčet _ 35L urozením aysokým vysoké postavy _ 352 stao postava 358 brddka volls _ 359 střědrtie nenýstřední 365 škapléř (z|at, scapulare) krátký mnišský lati pro dielo do práce - 368 čřěrlicě sďevíce LEGENDA o svATÉ KATEŘIN O průběhu výstavby kláštera a kostela v následujících letech nejsou žádné zprávy. Až 28. listopadu 1367, v neděli po sv. Kateřině, zaznamenává kronikář Beneš z Weitmile zasvěcení kostela arcibiskupem Janem Očkem z Vlašimi za účasti samotného císaře, který klášter založil a v ystavěl

Listopad „U Vodníka“ – Mateřská škola Město Albrechtice

Legenda o svaté Kateřině (rozbor) Staročeská legenda ze třetí čtvrtiny 14. století vychází z křesťanského kultu svaté Kateřiny a vypráví o jejím životě a umučení. Legendární církevní příběh dostal sloučením s dvorskými představami a motivy nový, světský smysl, jímž je obdiv k ženské kráse a odraz hloubky milostného citu O čem je kniha Legenda o svaté Kateřině / Život sv. Kateřiny? Život svaté Kateřiny je klíčové středověké dílo hagiografické literatury. Jedná se o českou veršovanou skladbu. Vypravuje o dceři kyperského krále Kateřině, která je velmi krásná, ctnostná a moudrá S legendou o svaté Kateřině, této východní světici, se olomoucký biskup Jindřich Zdík (1126-1150) seznámil patrně na některé ze svých cest do Svaté země. Její příběh ho upoutal natolik, že původní zasvěcení rotundy Nanebevzetí P. Marie ve Znojmě, která byla od roku 1131 v jeho majetku, rozšířil právě o sv Legenda O Svaté Kateřině. Téma: Základní rysy chování křestanské víry uvedené na příkladu jedné mladé dívky. Látka: Příběh se odehrává v Alexandrii a na Kypru okolo roku 300 n.l. Fabule: Králi Kyperskému se narodila dívka a dostala jméno Kateřina. Byla to pohanská dívka a do svých 17 let se pilně vzdělávala. Legenda o sv. Kateřině Autor: Kamil Bednář (ed.), ilustrace M. Troup Staročeský text přebásnil Kamil Bednář. Lidová demokracie, Praha 1958 v edici Vyšehrad

Legenda ateřiněo svaté K. 5. o niež obak nepoviemy, jakž jest přísně, neuvěří. Tajně řechu k jejie mateři, aby jich v tom poslúchala. 200 a téj panny nedávala. 12. i žádúciemu živému, ež ji rodu ciesařskému. chtie za ženu usnúbiti. To jim králová slíbiti Legenda o svaté Kateřině je poměrně rozsáhlou básnickou skladbou psanou vyšším stylem. Vznikla zřejmě ve třetí čtvrtině 14. století a řadíme ji mezi jednu z posledních básní předhusitské. Legenda o sv. Kateřině / Vydáno: (1941) Legenda o svaté Kateřině / Vydáno: (1941) Legenda o svaté Kateřině / Vydáno: (1946) Legenda o svaté Kateřině / Vydáno: (1946) Legenda o svaté Kateřině / Autor: Poch, Josef. Kategorie: Česká literatura do 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Tento text velmi podrobně seznamuje s obdobím vzniku Legendy o svaté Kateřině.Věnuje se nejen ději, ale i jednotlivým postavám a jazyku díla

Legenda o svaté Kateřině. Kateřina žila kolem roku 300 v Alexandrii, egyptské římské provincii. Pocházela ze vznešené a bohaté rodiny, byla to dívka krásná, ale také vzdělaná, vynikala moudrostí, bystrostí a výřečností Legenda o svaté Kateřině. 18.4. 2000 Martin Kotek I.N Referát z českého jazyka: Legenda o svaté Kateřině = vrchol staročeské poezie - legenda o světici vzniká v 5.- 6. stol. ( ústně ) - písemné vydání ve ¾ 14. stol. anonymním autorem autor: - údajně byl klerik v dvorském prostřed Výsledek pro: Legenda o svaté Kateřině K autorovým posledním dílům patří Legenda o svatém pijanovi, která vychází v nové úpravě v překladu Hany Linhartové a s ilutracemi Jiřího Štourače. Legenda o svatém pijanovi Joseph Roth leporelo.info. Legenda o sv. Kateřině. viz Život svaté KateřinyŽivot svaté Kateřin neznámý Autor: Legenda o svaté Kateřině čtenářský deník a další obsahy a rozbory děl najdete na webu Ctenarsky-denik.cz, který dále obsahuje velký čtenářský deník, životopisy spisovatelů, seminární práce a další

Hrdinské legendy staré Francie

Úvodní stránka > ČJL - Legenda o sv. Kateřině. ČJL - Legenda o sv. Kateřině. Legenda o svaté Kateřině. Varvažov 2009 - Kalendárium - o1.o8 - 14.o8 Vše jsem četla, klidně pište dotazy. Hledání na stránce: ctrl. F Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze Legenda o svatém Prokopovi: vůči Legendě o sv. Kateřině se liší hlavně stylem psaní: stylisticky vyspělejší text - Legenda o sv. Kateřině; Prokopova legenda určena pro širší publikum Legenda o svaté Dorotě. Písničkám Petr Skoumal. Mariánský kult v české literatuř

- duchovní epika: hl. legendy (např. o sv. Dorotě a o sv. Prokopu) Legenda o sv. Kateřině: žila na poč. 4.stol. v Alexandrii (děj), nábožensky propagační → mimoliterární cíl, prvky dvorského románu (světsky milostné pocity ke Kristovi), barevná symbolika při umučení Kateřiny (na jejím těle se objevují barvy související v kurtoazní poezii s láskou a čistotou Legenda o sv. Kateřině, 1941. Cena 44 Kč Legenda o sv. Kateřině. LEGENDA O SVATE KATERINE.docx (29,4 kB) Úvod; Do 18.stol. Molière. Lakomec; Neznámí autoř Kateřinou Sienskou, historickou postavou, rovněž křesťanskou intelektuálkou, žijící však o mnoho století později, než kam legenda klade život Kateřiny Alexandrijské. Mluvilo-li se na území střední a severní Evropy o sv. Kateřině bez rozlišení,.

Sv. Kateřina - život a legenda

Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Legenda o svaté Kateřině Legenda_o_sv_Katerine.doc (38 kB) Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení. Tweet. Diskuse Na 25. listopad roku 1332 Karel Lucemburský nikdy nezapomněl. Právě tehdy podstoupil svou první skutečnou bitvu, když v čele vojska napadl oddíly severoitalské ligy pod hradem San Felice. Krátce před bojem byl šestnáctiletý český princ pasován na rytíře. V nadcházejícím střetnutí se proto hodlal bít jako lev. Jenže hned na jeho počátku pod ním zahynul kůň, a tak. Kult sv. Kateřiny se postupně rozšířil po celých Čechách. Ze čtrnáctého století pochází česká veršovaná Legenda o sv. Kateřině, která obsahuje 3500 veršů. V českém kalendáři je sv. Kateřiny 25. listopadu Bohuslav Martinů - Legenda o sv. Dorotě - Duration: 12:10. David Zažímal 1,219 views. Sylvie Bodorová / Legenda o Kateřině z Redernu - Duration: 6:18. Jana ArcoDiva 863 views Legenda o svaté Kateřině (1983) Sv. četba 524. Odeon Praha 1983, 148 stran, razítka knihovny, dobrý stav. (X1895

náboženství | Antikvariát Počta

Legenda o svaté Kateřině / Vydáno: (1958) Legenda o svaté Kateřině / Vydáno: (1983) Legenda o svaté Kateřině / Vydáno: (1988) Dvě verse starofrancouzské legendy o sv. Kateřině Alexandrinské / Vydáno: (1894 Sv. Kateřině (v 11. stol.). Sv. Kateřině (v r. 1134). Důvod nového zasvěcení: Legenda o sv. Kateřině Alexandrijské, která neuznala pravost pohanských bohů, odmítla jim obětovat a zachovala věrnost křesťanské víře, svému Bohu, milému, pastýři a Nebeskému ženichovi Legenda o svaté Kateřině / Jedna z posledních velkých básní předhusitské doby, vzniklá ve třetí čtvrtině 14. století, ztvárňuje legendický příběh utrpení i radosti, vycházející z obdivu k ženské kráse a odkrývající podivuhodné hloubky milostného citu o Legenda o sv. Václavovi o Život Metodějův o Legenda o sv. Kateřině o Život o sv. Ludmile. Author: Martin Burant Created Date: 3/26/2020 9:53:43 PM.

Legenda o sv. Kateřině / Vydáno: (1941) Rukopis Zelenohorský a Kralodvorský / Vydáno: (1879) Rukopisy Zelenohorský a Kralodvorský : jich literární rehabilitace, provedená starými a novými důkazy pravosti / Autor: Žunkovič, Davorin, 1858-1940 Vydáno: (1911). Interiéru kaple dominuje oltář sv. Kateřiny, v jehož centru můžeme spatřit pozdně gotickou sošku patronky kaple, sv. Kateřiny Alexandrijské. O sv. Kateřině legenda vypráví, že to byla královská dcera, která se zaslíbila Bohu Legenda o sv. Kateřině - seminární práce Přijatá seminární práce k doc. Bočkové na téma legenda o životě sv. Kateřiny + vlastní interpretace. za 3 banány Jak to funguje? Máš nedostatek banánů ? Jak na ně? banány získáš za aktivitu na webu: vytvoř materiály, testy nebo hodnocení vyučujících.. Hrabák Josef - Legenda o sv. Kateřině , v košíku máte 0 ks knih za 0,00 Kč. Toggle navigation AntikvariátPočta.c

váz., 142 str., vyd. v r. 195 Inzerát Legenda o sv.Kateřině v okrese Hlavní město Praha, cena 100Kč, od Jana na Sbazar.cz Add tags for Legenda o Sv. Kateřině.. Be the first. Similar Items. Related Subjects: (2) Catherine, -- of Alexandria, Saint -- Legends. Catherine, -- of Alexandria, Saint. Confirm this request. You may have already requested this item. Please select Ok if you would like to proceed with this request anyway

Legenda o svaté Kateřině - rozbor díla k maturitě (2

Legenda o svaté Kateřině / Vydáno: (1941) [Horlivá píseň o svaté Kateřině] Vydáno: ([mezi 1771 a 1860?]) Horliwá pjseň o swaté Kateřin Legenda o svaté Kateřině. LIT - Literatura. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. ltářeObsah- děj legendy se odehrává ve starověkém Řecku, kterému vládl krutý císař Maxencius- vedle císaře na cyperském ostrově vládl všemi uznávaný, spravedlivý, moudrý a bohatý král Kostus. Stredoveké legendyLegenda o sv. KaterineLegenda je stredoveký zpracovaný príbeh ze života mucedníku. Casto bývala doprovázena lícením zázraku a kultu a plnila tak funkci príkladu pro ctnostný život. Legenda byla velice rozšíreným žánrem v Podobné jednotky. The life of St. Katharine of Alexandria / Autor: Capgrave, John, 1393-1464 Vydáno: (1893) Legenda o svaté Kateřině / Vydáno: (1946) Život svaté Kateřiny / Vydáno: (2016) Donne sante, donne streghe : estasi mistiche e possessioni tra medioevo e modernità / Autor: Giorgi, Pamela

Legenda o svaté Kateřině 1988, neznámý. Staročeská legenda o sv. Kateřině Alexandrijské. Předmluvu a bibliografické poznámky napsal Jan Lehár. Ze staročeštiny přeložil Jiří Pelán. víc Jarník, Jan Urban: Dvě verse starofrancouzské legendy o sv. Kateřině Alexandrijské. Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1894. Justus z Urgelu (Justus Urgellensis): Explicatio mystica in Cantica canticorum. Patrologia Latina 67, sl. 963-994. Lehár, Jan: Legenda o sv. Kateřině, její smysl. Kateřině, Legenda o sv. Prokopu, Mastičkář, Tkadleček, Trojanská kronika, prvotisky (inkunábule), Hradecký rukopis, Satiry o řemeslnících a konšelích, Desatero kázanie božie, Bajka o lišce a džbánu, Podkoní a žák, Závišova píseň. Legenda o svaté KateřiněDoba- v druhé polovině 14.století se písemnictví rozrůstalo- kromě duchovenstva a šlechty se začali objevovat na literární půdě také měšťané- za vlády Karla IV. se stala Praha hlavním centrem světové říše- roku 1344 povýšeno pražské biskupství na arcibiskupství- 1348 založena Karlova univerzita- Karel podporoval církev, chtěl. Portaro - Webový katalog knihovny. Ze staročes. originálu přel. a pozn. o překladu naps. Jiří Pelán ; Předml. a bibliogr. pozn. naps. Jan Lehá

Legenda o svaté Kateřině Lumen de Lumin

Legenda o svaté Kateřině: neznám

Příběh o krásné, hrdé a učené světici, která vítězně diskutovala s nejučenějšími mistry a posléze po dlouhých mukách zemřela za víru v Krista, byl ve středověku velmi oblíben. Svatá Jana z Arku se často modlila ke sv. Kateřině a ta se jí zjevovala a rozmlouvala s ní Kategorie: Maturitní otázky z literatury Typ práce: Ostatní Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Heslovitá maturitní otázka zpracovává téma středověké české literatury.Uvádí díla staroslověnského písemnictví, latinsky psané literatury a konečně i první česky psané písně Jste zde: Úvodní stránka / Krásná / Klasická literatura / LEGENDA O SV. KATEŘINĚ. LEGENDA O SV. KATEŘINĚ.

Legenda o Svaté Kateřině . bibliofilie, 29 x 20 cm, litograficky kol. dřevoryty Karel Svolinský, vyd. Spolek českých bibliofilů, Praha, 1941, nákl. 320.

Legenda o svaté Kateřině - rozbor díla k maturitě Rozbor

Slovo a slovesnost - Rozbor staročeské legendy o sv

Legenda o svaté Kateřině / Život sv

 • Z čeho pije roční dítě.
 • Vojenské známky na krk.
 • Mikina nasa.
 • Countdown timer html.
 • Virtual tuning program.
 • Tecnica náhradní díly.
 • Vitamín k2 v potravinách.
 • Duplex recenze.
 • Severský pes.
 • Transparentní přelepky.
 • 50 leta.
 • Výpočet nejistoty vážení.
 • Metallica 2017.
 • Fenrir.
 • Samsung cloud login.
 • Termální lázně levně.
 • Co znamená úkladník.
 • Sonografie praha 1.
 • Xsd.
 • Taliban 2018.
 • Matthew perry luke perry.
 • Vypalování do dřeva pájkou.
 • Příkaz for.
 • Google chrome upgrade free download.
 • 10 filmů.
 • Prohormony cz recenze.
 • Slané rohlíčky z tvarohového těsta.
 • Druhy hybridních pohonů.
 • Cartman dabing.
 • Co pomůže na bolest žlučníku.
 • Balík papíru a4.
 • Vitamíny. na štítnou žlázu.
 • Pohankové rizoto s vepřovým masem.
 • Android změna rozlišení.
 • Žebříček wta 2019.
 • Virtual clonedrive windows 10 64 bit free download.
 • Transpersonální psychologie studium.
 • Blond nebo hnědá.
 • Vývojové vady dělohy.
 • Forex burza.
 • James patterson seznam knih.