Home

Iatropatogenie

vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc. a ověřil editor Význam: poškození či zhoršení duševního, sociálního nebo somatického zdraví pacienta nebo klienta nežádoucím zákrokem nebo chováním zdravotník Iatropatogenie Psychoterapie je léčené působení psychologickými prostředky na narušenou činnost organismu. Psychologické prostředky - jsou všechny, které působí na psychiku člověka- naslouchání, mimika a ostatní výrazové prostředky- emoce, emoční vazby a působení mezilidských vztahů- u neadaptivních postojů a. iatropatogenie (medicína) poškození či zhoršení duševního, sociálního nebo somatického zdraví pacienta nebo klienta nežádoucím zákrokem nebo chováním zdravotníka; Souvisijící slova. Synonyma. Slovni druh Podstatné jméno Rod žensk iatropatogenie Co je iatropatogenie ( medicína ) poškození či zhoršení duševního, sociálního nebo somatického zdraví pacienta nebo klienta nežádoucím zákrokem nebo chováním zdravotník Iatropatogenie a sororigenie, aneb jak lze poškozovat člověka. Autor: Mareš, Jiří | Rok vydání: 2002 | Jazyk: Čeština Kategorie: Sociální problematika.

psychická sororigenie, psychická iatrogenie, iatropatogenie, malpractice, nevhodné chování zdravotník ů, porušení práv pacient ů Klí čová slova v AJ: Psychological sororigenie, psychological iatrogenie, iatropatogenie, malpractice, improper bahaviour of medic, patient bill of rights and responsibilities Rozsah: 58 s., 9 p říl 4.7. iatropatogenie, sorrorigenie. Iatropatogenie je takový vyšetřovací, léčebný nebo preventivní postup lékaře či zdravotníka, který má za následek poškození pacienta. Pro poškození zdravotní sestrou je kromě toho ražen termín sororigenie. Druhy iatropatogenie: somatická - např. poškození léky; operací. záření Iatropatogenie • Je označení pro preventivní, diagnostický nebo terapeutický postup. lékaře, který má za následek poškození. zdraví nemocnéh

iatropatogenie - ABZ

 1. iatrogenie. iatrogenie iatropatogenie - zhoršení stavu nemocného v důsledku negativního působení lékaře. Obdobně sorogenie « Zpě
 2. Druhy iatropatogenie : 1. somatická iatropatogenie : poškození nemocného léky, léčbou, ošetřovatelským výkonem apod. Může vzniknout nezaviněně (zvláštní reakce nemocného), z nedbalosti či nedostatečnou kvalifikací zdravotníka
 3. Portaro - Webový katalog knihovny. Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročník
 4. Úvod do personalismu a charakterologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, akademické stresy, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, osobnost dítěte, předmět patopsychologie, zdravá škola, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Tardieu (Ambroise.
 5. Úvod do studia zdravotnické psychologie 8 publikace je předložit studijní text tak, aby vedl vás, studenty této problematiky, k samostatné úvaze o vlastní aplikaci na úseku odborné činnost
 6. Existují 3 typy následků: Somatická iatropatogenie - poškození léky, léčbou, špatně provedeným zákrokem nebo nesprávným postupem. Psychická - poškození nesprávním nebo nevhodným sdělením, informací o chorobě, která je nepodložená a neověřená. Sociální -přenesení rozhodovací povinnosti na zdravotníka.
 7. význam slova i, i-, iactacio, iatrie, iatro-, iatrofyzika, iatrogenia, iatrogenie, iatrogenni, iatrochemia: Slovník cizích slov se stane Vaším každodenním věrným pomocníkem. Pokud neznáte význam cizích slov, pomůže Vám slovník cizích slov. Převzatá slova jsou v češtině častou používána, ale význam lidé často neznají

Seznam cizích slov začínajících písmenem I - strana Iatropatogenie a sororigenie, aneb, Jak lze poškozovat člověka. Pokračovat v nákupu Přejít do košíku. Komentáře. Tuto knihu zatím nikdo nekomentoval. Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte. Nahlásit chybu u této knihy × Nahlásit chybu u této knihy. Podobné jednotky. Limity medicíny : Nemesis medicíny - zaprodané zdraví / Hlavní autor: Illich, Ivan, 1926-2002 Vydáno: (2012) Sorrorigenní rány, jejich identifikace a léčba / Hlavní autor: Pokorná, Andrea, 1973 říjen 14.- Vydáno: (2015 (iatropatogenie, iatropsychogenie) opak psychoterapie Id (Freud) označení pro zdroj pudové energie, soubor vnitřních subjektivních zážitků, uložený v nevědom Iatropatogenie. Nejčastější trestné činy. Usmrcení a ublížení na zdraví z nedbalosti. Neoprávněné nakládání s osobními údaji. Trestní a občanskoprávní odpovědnost. Úmysl a nedbalost. Stadia trestního řízení. Zásady trestního řízení. Trestuhodně (ne)vyplněný informovaný souhlas. Odmítnutí poskytování.

* Eliminace špatného zacházení s pacienty, eliminace chyb, nezájmu a zanedbání v péči: K často skloňovaným pojmům nyní patří iatropatogenie a sororigenie, tedy poškozování pacientů léčbou, nevhodným přístupem nebo nevhodnou, chybějící či nedostatečnou péčí Problematika iatropatogenie, zejména lékařsky používaných teraputik, se do velké míry kryje s příčinami uvedenými v obecné etiologii - oddíl chemické vlivy. Iatropatogenie chemoterapie. Jde vesměs o vedlejší účinky podávaných léků, případně o potenciální či aktuální rizika orgánového poškození léčivy (iatropatogenie, iatropsychogenie) opak psychoterapie. Klíčová slova: Id (Freud) označení pro zdroj pudové energie, soubor vnitřních subjektivních zážitků, uložený v nevědomí . Identifikace (OM). Iatropatogenie a sororigenie, aneb, Jak lze poškozovat člověka / Jiří Mareš a kol. -- OLA001 1-137.082 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 00063458

Hrozí zde zvýšeně tzv.iatropatogenie (viz kapitola iatropatogenie). Bolest je dále možno mírnit: hypnózou- ovšem pouze s odborníkem! slovní sugescí - lékař uklidní pacienta, nutná důvěra v lékař význam slova iatrogenia: iatropathogenia, ae, f. (ř. iatros lékař, ř. genos původ) iatrogenie, iatropatogenie, negativní působení lékaře na nemocného vedoucího ke zhoršení jeho stav Iatropatogenie (ppt) Hospitalismus (ppt) Etika, etické hodnoty (ppt) Adaptace - deformace (ppt) Etické principy péče (ppt) Sdělování pravdy na nemocničním lůžku (ppt) Etika umírání a smrti (ppt) Euthanázie (ppt) Stres (ppt) Deprivace (ppt) Frustrace (ppt) Poruchy příjmu potravy (ppt

iatropatogenie: referá

Je třeba brát v úvahu i nebezpečí iatropatogenie (nesprávné označení nějaké banální odchylky za nemoc). A to je hlavní důvod, proč jsem se rozhodl napsat tyto řádky. Budu v nich zastávat roli klinického pracovníka, tedy člověka, který se ve svém zaměstnání (stejně jako řada klinických psychologů) programově. Iatropatogenie a sororigenie - poškozování pacientů nežádoucím chováním zdravotníků; Povinnosti pracovníků ve zdravotnictví; Teoretický úvod k jednotlivým ošetřovatelským postupům a intervencím (např. sledování fyziologických funkcí; podávání léků; metodika a technika odběru biologického materiálu apod.) Iatropatogenie, sorrorigenie a hospitalismus Psychologická problematika bolesti Zdravotník a jeho postoj k nemocnému (význam empatie, profesionální adaptace a deformace, syndrom vyhoření) Potřeby nemocného Subjektivní prožívání nemoci Kategorie nemocných z psychologického hledisk iatropatogenie, sorrorigenie a psychoterapeutický ptístup. 24. V liv nemoci nebo zdravotního postižení na psychiku èlovèka. Autoplastický obraz nemoci, jeho složky. Prožívání nemoci v éase. Postoj k nemoci. Specifika piístupu ke zrakovè, sluchovë, Yeèovë a mentálnè postiženým klientúm. 25 maturitní otázky, pomoc, ošetřovatelství, český jazyk, anglický jazyk, psychologie vzkazy, komunikace, dotaz

U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w . k o s m a s . c z , U I D : K O S 1 8 1 5 7 Iatropatogenie, sorrorigenie a hospitalismus Psychologická problematika bolesti Postoj k nemocnému k nemoci Potřeby nemocného Subjektivní prožívání nemoci Kategorie nemocných z psychologického hlediska Vliv zdravotnického prostředí na prožívání nemoci, změny v psychice nemocného způsobené vlivem onemocněn

13. státnice Etický kodex setry. Povinnost mlčenlivosti, iatropatogenie. Devalvace a evalvace.do VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem: Duškova 7, Praha 5, 150 00. Rady, abyste vyměnil partnerku, patří do iatropatogenie, tedy do poškozování pacienta lékařem (je to prostě blbost). Prozatím, než se situace ujasní, nepohrdejte ani léky, ani sebou, a nepochybuji o tom, že jste vytvořili celou řadu koitálních aktivit, kde o ztopoření úplně nejde, i když to samozřejmě není to pravé. Nemoc jako náročná životní situace, modely nemoci, autoplastický obraz nemoci, iatropatogenie, hierarchie hodnot a změny hodnotového systému při nemoci. Krizová intervence, psychologická první pomoc - suicidní chování, péče o pacienty ohrožené suicidiem, pomoc při depresivních stavec Iatropatogenie a hospitalismus. 23. Emoční projevy v nemoci: smutek a deprese, vztek, pocity křivdy a méněcennosti, viny a zahanbení. Psychologická problematika bolesti, úzkosti a strachu. 24. Uplatnění psychologie u nemocných s mentálním, smyslovým a tělesným defektem

The course is based on the current global trend in health care, emphasizing bio-psycho-social approach to the patient. It introduces the issues of personality, cognition and self-knowledge, subjective perception of the illness, psychological aspects of various diseases (including mental disorders) and their therapy, psychological contexts of drug dispensation as well as desirable (and unwanted. 17. Sedativa a hypnotika - intoxikace, syndrom závislosti, odvykací stav a iatropatogenie 18. Kokain a stimulancia - způsob užití, intoxikace, syndrom závislosti, odvykací stav a megalomanie 19. Halucinogeny - způsob užití, intoxikace, syndrom závislosti, odvykací stav a depersonalizace 20 Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš Iatropatogenie . Informovaný souhlas . Povinnost informovat nemocného . Informace dostatečné, ale šetrné . Informovaný souhlas nemocného . Informovaný nesouhlas - revers . Některé specifické případy . Nevyléčitelně nemocní . Osoby psychicky alterované . Ostatní specifické situace . Lékař a rodina pacient Iatropatogenie a sororigenie, aneb, Jak lze poškozovat člověka. Milost poddání se 2 vydán.

Iatropatogenie Slovník cizích slo

hospitalismus, iatropatogenie a sororigenie 22. Psychosomatická a somatopsychická onemocnění člověka a jejich příklady, vliv životního stylu na naše zdraví 23. Kulturní a etnická specifika vnímání nemoci, jednání s pacienty odlišného etnika, individuální přístu druhy, faktory, typy pacientů, iatropatogenie a hospitalismus) 15. Problematika umírání, bolesti a smrti, paliativní péče (terminální fáze života, fáze umírání, fáze přístupu dle Elisabeth Kübler - Rossové, bolest, komunikace s umírajícím a pozůstalými, hospicová péče) 16. Domácí násilí, syndrom CA ČESKÁ REPUBLIKA Vysoká škola: Univerzi ta Karlova v Praze Fakulta: lékařská Obo~ o~etřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví Studijní program: o šet.řovar e is rv í Forma studia: kombinovaná Akademický rok: 2O O 7/ 2O O 8 Číslo: 10 ZÁPIS O STÁTNí ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠC Iatropatogenie psychická a somatická, její vliv na psychiku jedince. 14. Pozornost - charakteristika, druhy, vlastnosti, narušování a zlepšování pozornosti. Psychologická problematika umírání a smrti, fáze umírání, přístup k nemocnému v terminálním stádiu

4. Mareš J, Pečenková J, Spoustová V. Iatropatogenie a sororigenie aneb jak lze poškozovat člověka. 2. vyd. Praha: Vysoká škola J. A. Komenského 2002. 5. Compromised Wounds in Canada. Canadian Institute for Health information and Statistic 2013. [online] Iatropatogenie, hospitalizmus, povinnost mlčenlivosti 18. Typologie osobnosti, vliv temperamentu na prožívání a chování jedince. Schopnosti a zájmy osobnosti 19. Adaptace nemocného na nemoc, maladaptace a její formy. Stres jako náročná životní situace 20. Psychologická problematika těžce nemocných, reakce nemocného na závažno iatropatogenie, psychoterapeutický přístup. 25. Vliv nemoci nebo zdravotního postižení na psychiku člověka. Autoplastický obraz nemoci, jeho složky. Prožívání nemoci v čase. Postoj k nemoci. Specifika přístupu ke smyslově (zrakově, sluchově) a mentálně postiženým nemocným. 26 GRADA Publishing Eva Zacharová, Jitka Šimíčková-Čížková Základy psychologie pro zdravotnické obory U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w . k o s m a s . c z , U I D : K O S 1 9 3 4 4 praxi. Iatropatogenie, hospitalizmus, povinnost mlčenlivosti 18. Typologie osobnosti, vliv temperamentu na prožívání a chování jedince. Schopnosti a zájmy osobnosti 19. Adaptace nemocného na nemoc, maladaptace a její formy. Psychologická problematika nemocných v interním lékařství a v chirurgických oborech 20

Iatropatogenie a sororigenie, aneb jak lze poškozovat

Sorrorigenie. Jako absolvent najdete uplatnění na různých pozicích v celém systému zdravotnictví. Pracovat můžete například v ordinacích praktických lékařů pro dospělé, na všech odděleních zdravotnických a sociálních zařízení, ve specializovaných ordinacích nebo hospicích Kategorie: Psychologie, Sociologie, Ošetřovatelství Typ práce: Otázky k Bc. SZZk. Škola: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Praha 5 Charakteristika: Práce je souborem komplexně a přehledně vypracovaných otázek ke státní závěrečné zkoušce z behaviorálních věd pro zdravotnickou praxi.Jednotlivé otázky seznamují s poznatky a problémy sociologie, psychologie. Medzi významné negatívne psychosociálne vplyvy v staršom veku patrí Postoj k starobe doposiaľ som sa staral ja, teraz nech sa starajú iní je charakteristický pre: K typickým vekovým zmenám psychických funkcií vo vyššom veku patrí Prejavom sociálnej izolácie vo vyššom veku je Príčinou sťaženej komunikácie u geriatrických pacientov j 4. Zdravotník a nemocný. Osobnost dětské sestry, vztah mezi sestrou a nemocným dítětem, vztah mezi sestrou a rodinnými příslušníky. Iatropatogenie, sorrorigenie, placebo efekt. Interpersonální vztahy ve zdravotnictví. Profesionální chování. Profesionální deformace. Konflikty, řešení konfliktů. Psychohygiena ve.

charakteristika švp - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15, Brno 613 00 Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Kód a název oboru: 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční Stupeň. neproduktivní chování, iatropatogenie, syndrom vyhoření u zdravotníků. Psychologická problematika umírání a smrti, křivka Elizabeth Kübbler Ross, eutanázie, péče o pozůstalé, hospicová péče. Psychologické problémy podle druhu onemocnění- v chirurgii, ortopedii, vnitřním lékařství Iatropatogenie, sororigenie, egrotogenie. Etické principy jednání s klienty/pacienty: odpovědnost, spravedlnost, laskavost. Pravda na nemocničním lůžku. Sdělování diagnózy onkologicky nemocným. Bolest a utrpení. Zmírnění utrpení. Navracení zdraví: Obnova zdraví u pacienta s duševním onemocněním. Jsou někteří pacienti. Výsledkem byla nová koncepce společenskovědní výuky na hradecké LF UK, nové studijní materiály, z nichž největší zájem a diskusi vzbudil text Iatropatogenie a sororigenie, aneb jak poškozovat člověka (Mareš, Pečenková, Spoustová, 1996, 2002)

Profesionální deformace - zdravotniregistr

Iatropatogenie a sororigenie, aneb jak lze poškozovat člověka: Mareš, Jiří: 2002: Monografie a sborník: Ne: Kvalita života u dětí a dospívajících: Mareš, Jiří: 2006: Monografie a sborník: Ne: Nevhodné chování učitelů k žákům a studentům = Teachers' misbehaviour towards pupils and students: Mareš, Jiří: 2013. 32. recenzované články přehledová studie. florence 4/14. Využitie meracích a hodnotiacich nástrojov v starostlivosti o pacientov po cievnej mozgovej príhode PhDr Pochybení zdravotníka - iatropatogenie, sororigenie Omluva a řešení stížnosti (komplikace v důsledku volby rodi čky) PSYCHOLOGICKÁ PROBLEMATIKA A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE NUTRI ČNÍHO TERAPEUTA VE SPECIFICKÝCH KONTEXTECH Psychosociální problematika v ženském léka řství Problematika nemocného dít ěte Stá ří Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové.

IATROPATOGENIE

Další problematikou je iatropatogenie neboli ublížení pacientovi ze stran zdravotnického personálu, která může být důsledkem nadměrného vytížení zdravotních sester. Práce se dále zabývá syndromem vyhoření, který může pomáhající profese postihnout v úvahu i větší nebezpečí iatropatogenie. Jsou situace, kdy intervence na dálku je více než nezbytná. Nemůže však být výlučná, vychází z primárního osobního kontaktu a slouží pro udržování či pro konzultace v me-zidobí mezi jednotlivými osobními setkáními. V Řecku s

iatrogenie Velký lékařský slovník On-Lin

Hradec Králové), Iatropatogenie, E. Kružej (LF Plzeň), Sociálně psychologické problémy interpersonálních vztahů mezi lékařem a pa-cientem, J. Či háková (VÚOZ Praha), Stu-dium zdravotních a sociálních problémů chro-niků a dlouhodobě nemocných ve strojíren-ském závodě, H. Nováková (LF Hrade Florence publikuje aktuální informace, odborné články z ošetřovatelské teorie i praxe (Zpravodaj ČAS, zpravodajství z kongresů, kazuistiky, praktické zkušenosti, výzkumné práce), informuje o novinkách v legislativě, managementu a dalších Psychologický slovník. Pavel Hartl. Slovník je určen nejširši veřejnosti, především však učitelům, studentům, zdravotníkům, sociálním pracovníkům a právníkům fiziopat carte cursuri

Iatropatogenie a sororigenie aneb jak lze poškozovat

somatický - ABZ.cz: slovník cizích slo

Iatropatogenie -poškození či zhoršení duševního, sociálního nebo somatického zdraví klienta nežádoucím zákrokem nebo chováním zdravotníka. Sororigenie - poškození zdraví pacienta nesprávným působením zdravotní sestry Somatické poškození - léky, nesprávným úkonem, zákrokem (z nedbalosti, neúmyslné Iatropatogenie ­ poškození K/P lékařem,zdravotnickým personálem; a)somatická­zdravotník poškodí K/P léčebným či diagnostickým (zákrokem,léky,ošetřovatelskou péčí,zářením) b)psychická­zdravotník poškodí K/P (nevhodným chováním,nerespektováním potřeb . Dělení . 1) zaviněná nedbalostí Opioidy - způsoby užití, akutní intoxikace, syndrom závislosti a euforie 15. Opioidy - odvykací stav a raptus 16. Kanabinoidy - způsoby užití, intoxikace, syndrom závislosti, odvykací stav a manická nálada 17. Sedativa a hypnotika - intoxikace, syndrom závislosti, odvykací stav a iatropatogenie 18 obsah: d l i. p edkov vzkazy... u en b d n o tom minul m... jak je to s prameny historie ? hled n hled n rodu kde se tu na i paichlov vzali

Slovník cizích slov po stránkách - Slova i, i-, iactacio

7 Obsah Obsah Předmluva Předmluva Předmluva editorů OBECNÁ ČÁST 1 Etika a komunikace v lékařské praxi (H. Haškovcová) Význam komunikace v medicíně (R. Ptáček) Úvod Důležitost komunikace a její efekt Problémy v komunikaci mezi lékaři a pacienty Význam naslouchání Trénink komunikačních dovedností a jeho efekt Závěr Důstojnost člověka v kontextu lékařství (M. Otázka: Hormony štítné žlázy a příštitných tělísek Předmět: Anatomie Přidal(a): vnl.xf Anatomie - Hormony štítné žlázy a příštitných tělísek Štítná žláza Kretenismus Projev hypothyreosy Projev hyperthyreosy Tyreokarcitonin Příštitná tělíska Parathormon Hyperparathyreosa Hypoparathyreosa Štítná žláza glandula thyroidea hmotnost v dospělosti 15-20g.

Slova na I - strana 2 - infoz

*Iatropatogenie a sororigenie ve fakultních nemocnicích, Pracovní dny soudního lékařství a toxikologie, Praha, 7. října 2004, poster *Problematika transplantací v ČR - medicínskoprávní pohled, Pracovní dny soudního lékařství a toxikologie, Praha, 7. října 2004, poste Eva Zacharová, Jitka Šimíčková-Čížková Základy psychologie pro zdravotnické obory Eva Zacharová, Jitka Šimíčková-Čížková Základy psychologie pro zdravotnické obory GRADA Publishing Upozornění pro čtenář oplocení rodinného domu. olše medová goolgle měl jsem psa a kočku hrnce bytky v nhl měú neratovice k1x gerlich odry postrikovace put your hands up for detroit mp3 scarlet johansson nuž rýmařov.cz dku-2 en-rtn co znamenají jména úroky z prodlení argentinska doga beran a kozoroh mover oaza vojkovice žďákovský most stream video stk jičín tchýnin jazyk rockle band akuro aukce.

 • Vodopád seljalandsfoss.
 • Yamato wiki.
 • Beach volejbal potřeby.
 • Hecht 451 motorový rosič recenze.
 • Best logic games pc.
 • New york islanders arena.
 • Yt d.
 • Filmy thrillery 2013.
 • Chevy chase.
 • Pony kun.
 • Normandie karavanem.
 • Španělské písničky mp3.
 • Jak přesunout aplikace na sd kartu huawei y6.
 • S láskou vincent ke stažení.
 • Myšlenkový záraz.
 • Levné chaty k pronájmu na víkend.
 • Adamauské pohoří.
 • Testy pro přijímací pohovory.
 • Odporový drát 12v.
 • Dopravní nehoda uherské hradiště dnes.
 • Termální prameny v čr.
 • Kelly family wikipedie.
 • Google canoe games.
 • Oběhová soustava zivocichu.
 • Panske plesove oblecenie.
 • Panamera.
 • Obouruční meč prodej.
 • Herpetiformní dermatitida.
 • Miss universe online.
 • Fotbalové turnaje korňa.
 • Zikmundov svatba cena.
 • Matthew perry luke perry.
 • Hemeroidy na konci těhotenství.
 • Akustická kytara wikipedie.
 • Lov amura na kukuricu.
 • Halloween wikipedie cz.
 • Verze windows 10.
 • Ramadan 2019 egypt.
 • Strašidelné prohlídky praha.
 • Mafia 2 collections.
 • Nike air force 1 07 black.